เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือ (Metal Detector)

Metal Detector 
เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ Handheld type เพื่อการตรวจจับด้านความปลอดภัย ป้องกันการลักลอบนำสิ่งของเข้า เช่น มีด, ปืนและอื่น ๆ

Handheld metal detectors will usually be installed together with a gate type. It can be used to inspect the entrants. It can especially useful to inspect those who walk through a metal detector after a warning signal has set off. The officer inspects them thoroughly over the body.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 82,743