เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอ็ดวานซ์ มัลติ โกลบอล จำกัด

บริษัท แอ็ดวานซ์ มัลติ โกลบอล จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 โดยผู้ก่อตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวงการด้าน Security Solutions & Service มามากกว่า 15 ปี บริษัท แอ็ดวานซ์ฯ เรายังเป็นผู้นำด้านการวางระบบ SI (System Integrator) อย่างครบวงจรและมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ระดับมืออาชีพในทุกๆ ตำแหน่งปฎิบัติงานอีกด้วย

บริษัท แอ็ดวานซ์ฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ อาทิ
1. ระบบกล้องวงจรปิด  CCTV 
2. ระบบควบคุมประตู  Access Control ( Face Recognition, Fingerprint, Reader Card )  
3. ระบบควบคุมลิฟท์  Lift Control 
4. ระบบสัญญาณกันขโมย  Burglar Alarm  
5. ระบบบริหารลานจอดรถ  Car Parking System  
6. ระบบแขนกั้นอัตโนมัติ  Gate Barrier  
7. ระบบเครื่องกั้นคน  Entrance Control ( Flap Barrier, Tripod Turnstile )
8. ระบบประตูบ้านอัตโนมัติ  Slide Gate , Swing Gate
9. ระบบกริ่งสนทนา  Video Door Phone , Intercom
10. ระบบกลอนประตูดิจิตอล  Digital Door Lock , Hotel Lock
11. ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้  Fire Alarm
12. ระบบไฟเบอร์ออฟติก  Fiber Optic
13 ฯลฯ

      บริษัท แอ็ดวานซ์ฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเหมาะสมกับราคาและความต้องการของลูกค้า อีกทั้งผลิตภัณฑ์ทุกตัวยังได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล บริษัทฯ มุ่งเน้นสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าประทับใจภายใต้นโยบาย

“ใส่ใจ จริงใจ ยกระดับด้านงานบริการ”

     พร้อมทั้งรักษาคุณภาพสินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายรับประกันคุณภาพเพื่อให้ความเชื่อมั่นและวางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา บริษัทฯคงความเป็นผู้นำในธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย 

     ผู้ถือหุ้น ลูกค้าทุกท่าน พันธมิตรทางการค้า พนักงานทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอทางบริษัทฯสัญญาว่าจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของคุณลูกค้าและเพื่อให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องยั่งยืนระยะยาวเคียงข้างกันตลอดไป”

นโยบายคุณภาพ

     เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและในภูมิภาคในให้บริการและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา พร้อมบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านบุคคลากร

     บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี ,มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ลูกค้าและส่วนรวม เป็นสำคัญ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลาโดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคลมีการประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ /งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ มีการจัดการท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานทั้งหมดในประเทศ และพนักงานดีเด่นในต่างประเทศ ส่งผู้บริหารวิศวกรและพนักงาน ไปดูงานและอบรมความรู้ เพื่อความเป็นสากลของบริษัท จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ สวยงาม สะอาด มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย

นโยบายด้านสังคม

    สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ แก่ องค์กรและสถาบันการศึกษา อาทิ การบริจาคเงิน,การบริจาควัสดุอุปกรณ์ ,การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา การกุศลต่างๆ

นโยบายในการบริการหลังการขาย

    บริษัท แอ็ดวานซ์ มัลติ โกลบอล จำกัด ให้ความสำคัญในการบริการหลังการขายเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้นโยบาย “ใส่ใจ จริงใจ ยกระดับด้านงานบริการ” บริษัทฯ บันทึกข้อมูลลูกค้าทุกรายเพื่อการบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็ว ,มีการพัฒนาความรู้จิตสำนึกในการให้บริการที่ดีแก่บุคคลากรตลอดเวลา มีการอบรม ความรู้แก่วิศวกร และช่างเทคนิคทั้งในสำนักงานและภายนอก สินค้าบางตัวบริษัทได้ลงทุนในการจัดซื้อ เครื่องมือวัดเพื่อความทันสมัยในการซ่อมสินค้าได้เองไม่ต้องส่งสินค้าที่ชำรุดไปต่างประเทศ และมีสต๊อกอะไหล่ที่สำนักงาน ในการซ่อมสินค้าทำให้ซ่อมได้รวดเร็วในราคาประหยัด

          "เราตระหนักถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถของเรา เราสื่อสารอย่างชัดเจน จริงใจให้ข้อมูลและโปร่งใสกับลูกค้า"

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 156,407