SDT Series

SDT Series

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ หรือ ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic Barrier Gate System) ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้กั้นในการเข้า-ออกพื้นที่และการจัดการพื้นที่จอดรถให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับคอนโดฯ หมู่บ้าน อาคาร ลานจอดรถ ฯลฯ และ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับระบบเครื่องอ่านบัตร Reader Card  หรือ Access Control ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเก็บข้อมูล Recode หรือ จัดสรรพื้นที่จอด 


  • SDT108.png
    SDT108 แขนกั้นอัตโนมัติ Automatic Barrier Gateup to 3 - 6.0 m.,Speed 0.8 - 6.0 sec.

  • SDT107.png
    SDT107แขนกั้นอัตโนมัติ Automatic Barrier Gateup to 3 - 6.0 m.,Speed 0.8 - 6.0 sec.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 158,530