ระบบสแกนลายนิ้วมือ ( Fingerprint )

Biometric and RFID Readers

      ท่ามกลางคนจำนวนหลายล้านคน การระบุตัวบุคคลว่าเป็นใครต้องใช้คุณลักษณะทางกายภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ที่นิยมนำมาใช้มากได้แก่ ลายนิ้วมือ (Fingerprint), ลายฝ่ามือ, ใบหน้า(Face), ม่านตา (Iris), ดีเอ็นเอ (DNA) หรือแม้กระทั้งลายเซ็นต์ เสียงพูด เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้เทียบกับข้อมูลคุณลักษณะที่ได้ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้แล้ว ก็สามารถแยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ ได้ 
      การสแกนลายนิ้วมือนับว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เนื่องจากลายนิ้วมือคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและลายนิ้วมือคนจะไม่เปลี่ยนแม้อายุมากขึ้น ลายนิ้วมือของคนเกิดขึ้นนับตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาเป็นเวลา 7 เดือน ก็จะมีลายนิ้วมือเกิดขึ้นเป็นของตัวเอง เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ลายนิ้วมือก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง และเมื่อพบอุบัติเหตุกับลายนิ้วมือร่างกายเราก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเองได้ ทำให้ลายนิ้วมือเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในการใช้เพื่อระบุตัวบุคคลนั้นๆ (Identification) ได้อย่างแท้จริง


 • Suprema fingerprint by amg
  AI Face Identityand Access Controlระบบเครื่องสแกนใบหน้า, ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ ระบบอ่านบัตร

 • ZKTeco Fingerprint by amg
  ZKTeco Core Competitiveness 1. ZKTeco develops our own biometric algorithm of fingerprint, face, finger vein and iris for verification, and multi-biometric algorithm of fingerprint...

 • Anviz by amg.png
  BIOMETRIC & RFIDAnviz has 11 years of R&D expertise in engineering and manufacturing biometric technology products and owns more than 500 intellectual properties in softwar...

 • Soyal by amg.png
  SOYAL Biometric Access Controller สินค้ายอดนิยมจาก Taiwan Established in 1993, SOYAL Techonology Co.,Ltd. has been the most renowned access control manufacture in Taiwan which was ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 161,365