Hotel Door Plate

ORBITA Hotel Door Plate

     เป็นแผ่นประตูอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงสำหรับโรงแรม นอกจากนี้เรายังมีบริการทำแผ่นป้ายประตูโรงแรมแบบลูกค้ากำหนดเอง เช่น เพิ่มโลโก้โรงแรมและหมายเลขห้องของโรงแรม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 161,362