Full Height Turnstile

เครื่องกั้นคนแบบหมุนเต็มตัว ( Full Height Turnstile ) 

     เป็นเครื่องกั้นทางกั้นคน อีกรูปแบบหนึ่ง มีชื่อเรียกที่หลากหลาย โดยอาจจะเรียกตามการใช้งานได้ตามนี้ เครื่องกั้นคนแบบเต็ม , ประตูหมุน , ประตูผลัก , ประตูหมุนแบบทรงสูง โดยการใช้งานหลักนิยมใช้เป็นทางเข้า-ออกสำหรับกั้นคน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย Full Height Turnstile นี้ สามารถควบคุมการเข้าออก โดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องอ่านบัตรบัตร , การแสกนนิ้ว หรือการหยอดเหรียญ ตามข้อจำกัดของสถานที่ เครื่องกั้น Full Height หรือประตูหมุนแบบผลัก เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ป้องกันคนปีนข้ามได้ดี เพราะมีขนาดความสูงกว่าตัวคน หมุนผลักได้ 2 ทิศทาง 120 องศา สามารถเดินเข้าออกได้ทีละคน ออกแบบมาเพื่อ ควบคุมการเข้าออกได้อัตโนมัติ สามารถใช้ร่วมกับระบบ Solutions ต่าง ๆ ได้หลากหลายแบบ


 • FHT2400D Series.png
  FHT2400D Series FHT2400D: Full Height TurnstileFHT2411D: Full Height Turnstile with RFID Access Control System FHT2422D: Full Height Turnstile with Fingerprint and RFID Access Co...

 • FHT2300D Series - 1.png
  FHT2300D Series FHT2300D: Full Height TurnstileFHT2311D: Full Height Turnstile with RFID Access Control SystemFHT2322D: Full Height Turnstile with Fingerprint and RFID Access Con...

 • FHT2400.png
  FHT2400 Biometric Full Height TurnstileFHT2400: Full Height TurnstileFHT2411: Full Height Turnstile with RFID Access Control SystemFHT2422: Full Height Turnstile with Fingerprint...

 • FHT2300.png
  FHT2300 Biometric Full Height TurnstileFHT2300: Full Height TurnstileFHT2311: Full Height Turnstile with RFID Access Control SystemFHT2322: Full Height Turnstile with Fingerprint...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 153,789