ระบบควบคุมประตู ( Access Control )

Access Control Systems 
   ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดช่วงเวลา ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระมีทั้งระบบ Standalone สำหรับทางเข้าออกเดี่ยว หรือสำหรับ อาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ ปรับใช้ได้กับองค์กรทั่วไป เลือกรูปแบบการขออนุญาตเข้าออกได้หลายวิธี ซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้รหัส, บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น 


ปัจจุบันบัตรที่นิยมใช้แบ่งเป็น 3 ประเภท

 1. บัตร Proximity ที่ทำงานอยู่ในย่านความถี่ 125 KHZ
 2. บัตร Mifare ที่ทำงานย่านความถี่ 13.56 MHZ
 3. บัตร iClass , multiCLASS, Seos มีทั้ง 2 ย่านความถี่ 125 Khz & 13.56 Mhz

ระบบ Access Control System  แบ่งเป็น 2 แบบ

 1. แบบ Stand Alone คือ ระบบทั้งหมดทำงานได้อิสระภายใน ชุดตัวเครื่องอ่านแบบStand-Alone เพียงเครื่องเดียว ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ ตู้ควบคุมระบบ หรือ ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. แบบ Controller Network คือ ระบบที่ต้องนำอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมด มาต่อทำงานร่วมกันจนเป็นระบบ เช่นเครื่องอ่านบัตรเข้า ต่อกับเครื่องอ่านบัตรออก ต่อ อุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าต่างๆ รวมถึง อุปกรณ์เสริมระบบอื่นๆ แล้วไป ต่อกับตู้ควบคุมระบบในการควบคุมการทำงาน หรือต่อเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์ มี Function หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการปัจจุบัน-อนาคต ของลูกค้า

โดยหลักการทํางานของ Access Control Management System มีกระบวนการดำเนินการดังนี้คือ

 1. กําหนดผู้ใช้งานระบบว่ามีใครบ้าง (สมาชิก)
 2. กําหนดค่าอุปกรณ์ ที่ต้องการควบคุมการใช้งานว่ามีอะไรบ้าง
 3. กําหนดกระบวนการใช้งานของผู้ใช้งานระบบว่ามีอะไรบ้าง  (สิทธิการเข้าออกประตู)
 4. กําหนดการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนว่าผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถทำงานอะไรได้บ้างและใช้งานอุปกรณ์ใดได้บ้าง

การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทางเข้า-ออกอาคาร (Access Control) ลานจอดรถ (Car park)  ลิฟท์ (Lift system)  ชุดกั้นอัติโนมัติ (Flap Gate Barrier) หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอื่น ๆ ที่ให้การเข้าถึงสามารถควบคุมด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจุดเชื่อมต่อที่เป็นประตูจะควบคุมการเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบ โดยพื้นฐานจะเป็นระบบล็อคไฟฟ้า (Megnetic Lock) โดยจะล็อคหรือปลดล็อคโดยการใช้สวิทช์ ซึ่งอาจจะมีปุ่มกดรหัสที่ถูกป้อนจากเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ สแกนใบหน้า หรืออุปกรณ์บัตร RFID ในการตรวจสอบ ตำแหน่งของประตูสวิทช์ ถ้ารหัสตรงกันประตูจะทำการปลดล็อค และสามารถผ่านเข้าบริเวณนั้นได้ โดยอัติโนมัติ ให้ระบบควบคุมพื้นที่เข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเวลาปรกติ วันหยุด และอื่น ๆ พร้อมเก็บ Transection สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ • Schneider by amg
  EcoStruxure™ Security Expert Your first defense in building securityProtect your building occupants and assets with EcoStruxure Security Expert. An integrated, role-based physical ...

 • Genetec-synergis by amg
  Security Center Synergis™ IP Access Control System (ACS)เป็นระบบที่เข้ามาทำให้ความปลอดภัยขององค์กรมีความแข็งแรงมากขึ้น และยังเพิ่มความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ และภัยคุกคามได้อ...

 • Interlogix by amg
  Interlogix® Access control solutions are easily scalable and integrate with existing infrastructure to meet changing needs. Award-winning TruPortal™ systems install quickly and del...

 • HID Access Control
  HID
  HID Access Control The world leader in access controlProtect assets with secure physical & logical access control

 • Entrypass by a.m.g.png
  EntryPass Active Networks are designed to enhance highly customized and rapid ‘real-time’ changes to the underlying network operation. Brilliantly engineered with all t...

 • Roger.png
  Roger Access Control สินค้ามาตราฐานระดับโลกจากประเทศโปแลนด์ The primary function of readers is to accept identifier (card, PIN, fingerprint, etc.) and to transmit corresponding dat...

 • Soyal Access Control
  Soyal Access Control สินค้าจากประเทศ Taiwan ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกและในประเทศไทย ด้วยรูปทรงที่ทันสมัยและสวยงาม มาพร้อมกับมาตรฐานระดับสากล ที่รองรับระบบการทำงานทั้ง Stand Al...

 • Accessories by amg.png
  Accessories for Access Controlเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งรวมกับเครื่องอ่านบัตร หรือ เครื่องสแกนนิ้วมือ เพื่อในควบคุมประตูเข้า-ออก ทั้งนี้อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จะติดตั...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 156,407