ระบบสแกนใบหน้า ( Face Scan )

Face Recognition 

ระบบการจดจำใบหน้าและการตรวจจับใบหน้า คือกระบวนการที่นําภาพไปตรวจจับประมวลผล ด้วยระบบ A.I. (Based on Deep Learning)จากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้า แล้วนํามาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้า โดยนํามาประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กําหนดสิทธิ์ในการเข้าออกให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง จากเดิมที่มีการใช้ Card, Pin Code หรือFingerprint ในการผ่านเข้าออกประตูอาจให้ความสะดวกรวดเร็วหรือความปลอดภัยไม่เพียงพอ 

ระบบ Access Control คือระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติโดยการกำหนดสิทธิเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับิทธิหรือบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุร้ายภายในบริวณที่ต้องการ นอกจากนี้ระบบ Access Control ยังถูกนำมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบลิฟท์ และ Time Attendance อยู่บ่อยครั้งอีกด้วย 

ระบบ Access Control แบบเดิมมีหลายประเภทได้แก่

 • Card RFID
 • PIN Code
 • Finger Scan
 • Face Recognition

              โดยแต่ละระบบจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกัน โดยระบบที่ใช้บัตร RFID นั้น จะมีข้อดีคือความรวดเร็วในการเข้า-ออกและบัตร RFID มีราคาที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ส่วนข้อเสียใหญ่คือหากมีการฝากบัตรให้กันจะทำให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้ามายังพื้นที่ได้ นอกจากนี้จะทำให้ระบบ Time Attendance ทำงานไม่ตรงกับความเป็นจริง

              ในส่วนของวิธีการ PIN CODE นั้นมีข้อเสียคือผู้ใชงานสามารถบอกต่อรหัสกันได้ รวมไปถึงความเร็วที่ช้ากว่า RFID วิธีการนี้จึงไม่ได้รับความนิยม

              วิธี finger scan นั้นเป็นวิธีที่ใช้ยืนยันตัวตนได้ดีที่สุดจากวิธีที่กล่าวมาเนื่องจากปลอมแปลงลายนิ้วมือไม่ได้ ทำให้ได้รับความนิยม แต่ยังมีข้อเสียเรื่องความเร็วที่ยังช้ากว่าวิธีการแตะบัตร ทำให้รักเห็นภาพพนักงานยืนเข้าแถวเพื่อรอแสกนนิ้วหลังเลิกงานอยู่บ่อยครั้ง

              จากปัญหาที่กล่าวมาของ Access Control แบบดั้งเดิมนั้นทำให้ในปัจจุบัน ระบบระบบการจดจำใบหน้า ถูกนำมาใช้งานเป็น Access Control มากขึ้นโดยเมื่อเทียบกับ Access Control แบบอื่นแล้วได้แก่ ระบบการจดจำใบหน้า ใช้ AI ในการตรวจจับใบหน้าทำให้ควงามแม่นยำในการตรวจจับสูงไม่ต่างจากวิธีการใช้นิ้วมือ นอกจากนี้ความเร็วยังไม่ถึง 1 วินาทีทำให้เราจะไม่เห็นภาพการต่อคิวแสกนนิ้ว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ควบคู่กับบัตร RFID และ PIN CODE อีกด้วย ทำให้ระบบการจดจำใบหน้า เป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนระบบ


 • F2 Suprema by amg.jpg
  SUPREMA เครื่องสแกนใบหน้าเครื่องสแกนที่ทันสมัยและมีดีไซน์ที่สวยหรู New! Face is the easiest way to distinguish individuals among people.Facial recognitiondevice feels closest to pe...

 • HIKVISION Facial_Recognition by amg
  HIKVISIONAccess control systems serve a critical role in any sensitive area, allowing only the right persons to enter at a given time. Multiple configurations cater to various budg...

 • ANVIZ FACE by amg

 • ZKTeco_FACE.png

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 156,408