ผลงาน

   ขอขอบพระคุณอีกหนึ่งผลงาน สำหรับโครงการติดตั้งระบบควบคุมประตูเข้า-ออก ( Fingerprint & Access Control ) ในตึกไทยประกันชีวิตในส่วนงานต่างๆและบริษัทในเครือ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ... ดำเนินการติดตั้งโดยบริษัท แอ็ดวานซ์ มัลติ โกลบอล จำกัด ติดตั้งระบบควบคุมประตูเข้า-ออก ทั้งหมด 35 ประตู โดยเลือกใช้สินค้า Product : Suprema  โดยเชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้ามาที่ห้องส่วนงานปฏิบัติการความปลอดภัย และยังสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้จากส่วนกลางเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

    ขอขอบพระคุณอีกหนึ่งผลงาน สำหรับโครงการติดตั้งระบบควบคุมประตูเข้า-ออก ( Fingerprint & Access Control ) ควบคุมประตูพื้นที่เข้า-ออกเพื่อป้องกันคนนอกและควบคุมเวลาการเข้า-ออกของพนักงานในแต่ละด่าน ตามด่านทั้งหมด 9 ด่านพร้อมติดตั้งที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ... ดำเนินการติดตั้งโดยบริษัท แอ็ดวานซ์ มัลติ โกลบอล จำกัด ติดตั้งระบบควบคุมประตูเข้า-ออก ทั้งหมด 33 ประตู โดยเลือกใช้สินค้า Product : Suprema  โดยเชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้ามาที่ห้อง Server เพื่อควบคุมระบบทั้งหมดได้จากส่วนกลางเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

         อีกหนึ่งผลงานที่ทางบริษัท แอ็ดวานซ์ ฯ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางระบบ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยให้กับโครงการ " บารานี พาร์ค " บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด..บริษัทในเครือของ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใรเรา เนื่องจากได้เร่งเห็นถึงความเอาใจใส่ในการบริการอย่างเต็มที่ ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย ( Intruder Alarm : DSC ) ทั้งหมด 86 หลัง , ระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV : HIKVISION ) ทั้งหมด 16 ตัว และระบบควบคุมการเข้า-ออก ( Sliding Gate : Telcoma and ROGER )

      ขอขอบพระคุณอีกหนึ่งผลงาน สำหรับโครงการ THAN LIVING ( รัชดา-ประชาอุทิศ ) ในเครือ บริษัท สิราลัย จำกัด ที่ไว้วางใจในบริษัท แอ็ดวานซ์ มัลติ โกลบอล จำกัด ให้ดำเนินงานติดตั้งระบบ CCTV SYSTEM ทั้งหมดในโครงการ 191 ตัว พร้อมด้วยการเชื่อมต่อระบบไปยังห้อง Control Room ด้วยระบบสาย Fiber Optic

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 153,790