ระบบควบคุมลิฟท์ ( Lift Control )

Lift or Elevator Controller
ระบบควบคุมลิฟท์ สำหรับเรื่องความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเข้า-ออกอาคารเป็นอย่างมาก สามารถนำเทคโนโลยีระบบเครื่องอ่านบัตร หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ นำมาใช้ในการยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อป้องกันผู้ที่มาติดต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ลดการใช้งานโดยไม่จำเป็น

 


 • Elevator Master Controller
  HIKVISIONElevator Controller Master Controller and Distributed Controller

 • Elevator Control
  RogerElevator Controller ระบบควบคุมลิฟท์ จากประเทศโปแลนด์ ที่มีความเสถียรในการทำงานสูงและได้มาตรฐานละดับโลก

 • AR-401RO16B
  AR-401RO16BReley Output Module/16-Floor Lift Comtroller

 • Reader KR600-E/M
  หัวอ่านบัตร RFID/Mifare Card Readers, External LED Control,External Buzzer Control,Red and Green LEDs Read Range KRxxx-E : Up to 10CM KRxxx-M : Up to 5CM

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 156,404