VL-SVN511BX

L-SVN511BX Smart phone set 

  • VL-MVN511BX (จอมอนิเตอร์ LCD 5") = 1
  • - VL-V522BX (ชุดกริ่งติดประตู) =1
  • ใช้กับ Smart Phone ได้สูงสุด 4 มือถือ
  • - เชื่อมต่อ Wifi ผ่าน Router ของบ้าน
  • เปลี่ยนเสียงคนในบ้านให้เป็นเสียงผู้ชายได้เพื่อความความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและเด็ก
  • - ระบบจะบันทึกภาพและเสียงได้ เมื่อมีผู้มาติดต่อหรือขณะไม่อยู่บ้าน ได้ 50 คน (8 ภาพ/คน) รวม 400 ภาพ
  • - กดดูภาพย้อนหลังได้
  • - เพิ่มกริ่ง ได้สูงสุด 2 กริ่ง
  • - รับประกัน 3 ปี โดย บจก. พานาโซนิค (ประเทศไทย)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 153,790